Giấy giao việc info 3×3

Liên hệ

Giấy giao việc info 3×3

  • Độ dính cao. Dùng nhắc nhở, giao nội dung công việc cần làm, đánh dấu, phân chia tài liệu, hồ sơ để dễ tìm, dễ nhớ.
  • Quy cách : Tập 75x75mm
.
.
.
.
Gọi điện
SMS
Messenger